ฝรั่งเย็ดไทย ผู้มีความสามารถพิเศษทางโทรคมนาคมของไทยที่มีสติปัญญาซ้ำซ้อน หนังผู้ใหญ่ไทย